4.jpg

 

De kosten van de Expiatio evenementen zijn als volgt:

Jaarpakket Expiatio 27 & 28 €125,-
Lidmaatschap Tot en met 31-8-2020 €12,50
Hoofdevenement Voorinschrijving €70,-
Hoofdevenement Poortinschrijving €80,-
Taveerne   €15,-
Queeste   €7,50

 

Het Expiatio rekeningnummer is NL43 ABNA 0510917895 t.n.v. “Expiatio” te Utrecht.

Het Jaarpakket is een voordelige optie voor leden die naar beide evenementen komen. Expiatio organiseert 2 weekenden per verenigingsjaar, een in het najaar en een in het voorjaar. Een verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december. Met het jaarpakket betaal je in een keer voor beide weekenden. Wat neerkomt op een voordeel van 15 tot 35 euro. Queestes en taveernes zitten niet in dit pakket inbegrepen.

Daarnaast is Expiatio een vereniging, dit  houdt in dat alle spelers lid moeten zijn van onze vereniging. De contributie hiervoor bedraagt €12,50 per jaar. Deze periode loopt gelijk aan ons verenigingsjaar dat loopt tot 31 december. Lidmaatschap geeft het recht om te stemmen op de algemene leden vergadering.

De evenementen van Expiatio zijn van vrijdag tot en met zondag. Voor sommige spelers is het soms lastig (bijvoorbeeld in verband met school) om op vrijdag al aanwezig te zijn. Daarvoor is er de regeling dat als een speler pas zaterdag kan komen er €15,- korting word gegeven op het evenement.

Twee weken voor het evenement zal de voorinschrijving sluiten. Na deze datum wordt de prijs verhoogd met €10,-, dit is om te stimuleren dat spelers zich vroeg inschrijven.

Daarnaast heeft Expiatio een actie: als een lid twee nieuwe leden meeneemt naar een evenement dan krijgt het lid gratis lidmaatschap (of 12,50 korting op het evenement)!