3.jpg

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende volkeren in de setting van Expiatio. De informatie hieronder is `in spel` algemeen bekend. Op het moment dat jij besluit een personage uit een van deze volkeren te spelen (met uitzondering van de Dahari, De Vrije Landen, Muthalië en Varjagen) heb je recht op meer informatie over dit volk. Als je een mailtje stuurt naar de spelleiding (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zal je toegang krijgen tot een document waar meer verhalen en gebruiken uit het gebied waar jouw personage uitkomt, en zal je inzicht geven in de spelwereld.

 

  

 

 

De Vrije landen

Temidden van de verschillende steden en gebieden ligt een gebied waar niemand écht zeggenschap over heeft. Of het nu te ver marcheren was, ze geen behoefte aan de grondstoffen of er simpelweg nooit aandacht aan besteed: Tot voor kort zag geen van de dominante volkeren een reden om zich dit gebied toe te eigenen en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Omdat er geen koning, regering of tiran is die de inwoners verenigen, zijn er talloze kleine samenlevingen. Verspreid over het land liggen dorpjes, forten, kleine kastelen en losse boerderijen, maar ook nomadische groepen. Van bergachtige gebieden tot bossen of vlaktes. Er is niet een dominant ras, en elke gemeenschap gaat zijn eigen gang.

Temidden van deze Vrije Landen ligt een dorpje genaamd Yulak Dar, op een kruispunt van Leylijnen. Sinds een aantal jaar is dit tot voorheen nietszeggende dorpje uitgegroeid tot een belangrijke mededinger in de gebieden van magie, spiritualiteit en politiek. Er wordt aangenomen dat een combinatie van de ongebonden cultuur, het kruispunt en de aanwezigheid van twee spirituele bakens zulke vrijzinnige geesten heeft voortgebracht. Met de groeiende kennis en invloed trekt het gebied dan ook steevast jonge reizigers aan, vastberaden om op deze plek zichzelf te ontwikkelen, en ook hun stem te laten gelden.

Let op: Als je besluit om geen personage uit een van de hieronder beschreven volkeren te spelen, komt jouw personage per definitie uit de vrije landen. Je mag er zelf voor kiezen om een personage uit de Vrije landen te spelen, maar dit zal je geen extra informatie, of binnenspelse banden met de volken opleveren. We raden je sterk aan een volk te kiezen, omdat je dan meer mee kan spelen.

 

 

 

De Sami

In de droge woestenij van de Areàd, ten zuiden van Yulak Dar,  huizen zich de Sami. Ze hebben geen centraal bestuur, maar zijn een nomadisch volk wat als grote families rondtrekt in karavanen. Op hun tocht van waterbron naar waterbron drijven ze handel, vergaren ze kennis en speuren ze naar de rijkdommen die de woestijn te bieden heeft. De Sami staan bekend om hun gastvrijheid. De barre omstandigheden in de woestijn hebben geleid naar een verantwoordelijkheidsgevoel naar ieder die de Areàd betreed, zolang zij zich maar als behoorlijke gasten gedragen. Iemand in de dorre zandvlaktes wegsturen zou immer diegene ter dood veroordelen. De gehele cultuur van de Sami is doordrenkt met eer, en ridderlijkheid. Wanneer één Sami zich misdraagt, valt er schaamte over diens gehele familie, of karavaan. Hiertegenover staat bijvoorbeeld dat erg moedige, nobele strijders de gehele eer van een familie op zich kunnen nemen, en met al hun daden deze familie vertegenwoordigen.

De Sami spenderen graag hun vrije tijd aan de hogere kunsten, zoals literatuur, muziek en magie. Het beoefenen en beheersen van deze kunsten wordt gezien als een teken van intelligentie en discipline. Omdat er hier zoveel tijd aan wordt besteed ligt het niveau erg hoog, de proza is erg geraffineerd, de schilderijen enorm verfijnd. Omdat deze kunstvormen bijna alledaags zijn geworden, zijn er onder de Sami opvallend veel talentvolle magiërs.

Sommige karavanen hebben het privilege om vergezeld te worden door leden van de Cultus van Hissdar. Deze cultisten staan zelfs voor Sami termen bekend als machtige magiërs, en zouden enorme hoeveelheden esoterische kennis bezitten. Wanneer zij zich aansluiten bij een karavaan is dat veelal om kennis uit te wisselen, een nieuwe leerling aan te nemen of ze te begeleiden naar verborgen schatten. Wel lijkt de kans dat een karavaan een magische dreiging tegenkomt aanzienlijk groter wanneer zij in het gezelschap zijn van een lid van de Cultus. Of de Cultus van Hissdar simpelweg altijd weet waar ze moeten zijn, of dat ze deze bovennatuurlijke gevaren op zich afroepen is onduidelijk.

Door de vaak verschuivende duinen zijn kaarten compleet nutteloos in de Areàd. Om te navigeren wordt vaak gebruik gemaakt van de sterren. Ook kunnen de wijze woorden van Djinn, of magische artefacten helpen om een weg te banen door het zand.   


Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Sami personage:  Sami  (kopieer en plak de link)

 

 

 

  

Tahir

Tahir is een grote stadstaat ten Noordoosten van Yulak Dar, met een controle over reusachtige gebieden. De stevige muren en hoge torens met wapperende vlaggen weerspiegelen het karakter van de Tahirianen: trots en krachtig. Binnen deze muren bevindt zich een volk wat veiligheid en rijkdom geniet.  Deze gunstige positie heeft Tahir voor zichzelf verworven zich door middel van bureaucratie, handel, en militaire expedities naar vijandelijke gebieden. De gewone Tahiriaanse burger houdt zich druk met zijn ambacht, zij het leerlooien, smeden of het trainen van jonge soldaten. Een nieuw gebied veroverd betekent nieuwe grondstoffen voor de nijverheid, en vooral de Matriarchii hebben deze in moeten leveren onder militaire bezetting van Tahir. Elke bakker en houtbewerker dient zijn plek voor hun geliefde stad, waardoor de economie én het trotse leger het voor de wind hebben. De Tahirianen binnen de controle van Tahir zijn blij Tahiriaan te zijn. Veroverde volkeren krijgen de 'keuze': meedoen of meedoen. 

Ben je echter in een adellijke familie geboren, dan zal je dagelijks leven minder draaien om werk maar om het behouden en verbeteren van je status. Geld in de juiste zak, informatie verkregen door roddelende bediendes of loyaliteit aan machthebbenden kunnen jouw positie verbeteren. Een Tahiriaan zal altijd ambitieus zijn, zeker wanneer het op politiek aankomt. Trouwen is in de hogere klasse dan ook een middel geworden om rijke families aan elkaar te binden en loyaliteit uit te spreken.

De drie meest prominente families zijn Dubois, Luzac en Vidal. Deze drie zijn de enige families die door de Tahirianen worden geacht recht te hebben op de troon. In goede gratie komen bij deze families, of zelfs aantrouwen maakt een tot dan toe onopvallende lage adelman een vooraanstaand persoon. Hoe goed de huidige regent ook is, geen van deze families wilt de ander aan de macht zien. Pogingen om de troon, en daarmee de controle over deze militaristische grootmacht, voor zichzelf te winnen zijn onontkomelijk. Door middel van politiek gekonkel, verraad en leugens wisselt deze troon bijna constant van bezetter. Het volk wordt opgezet tegen de huidige machthebber, een zogenaamd betere opvolger wordt aangekondigd en de rebellie wordt uitgeroepen. Door de constante stroom van nieuwe gegadigden voor de troon bevindt Tahir zich dan ook bijna constant in burgeroorlog. Een bekend gezegde is dus ook “de koning is dood, leve de koning!" In de tijden dat Tahir op deze manier naar binnen gekeerd is, genieten de omliggende landen rust van de oorlogsmachine die zo regelmatig hun landen bestookt.

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Tahiriaans personage: Tahir (kopieer en plak de link)

 

 

Matriarchii

Aan de kusten van Reascliffe, ten Noordoosten van Yulak Dar bevinden zich de stammen van de Matriarchii. Wat voor de buitenstaander het meest op zal vallen aan de Matriarchii is hun bestuursvorm: alleen vrouwen worden capabel genoeg geacht om leiding te geven. Dit zowel in wereldlijke als spirituele zaken. Mannen hebben meestal te luisteren naar hun meerderen, en worden traditioneel als minder competent dan vrouwen gezien. Eer is heel belangrijk in de Matriarchii cultuur. Je woord is je woord: als je je eer kwijt bent, ben je niet te vertrouwen. Aan de andere kant geldt ook: iemand met veer eer zal wel gelijk hebben, en nooit liegen.

De Matriarchii staan niet bekend om hun grote steden, maar bestaan uit onafhankelijke dorpen die onderling veel competitie kennen. Ze zijn koppige krijgers, en hun temperament wordt over het hele continent gevreesd. Ze zijn makkelijk op de tenen getrapt en gaan geen uitdaging uit de weg. Vanwege deze competitieve aard worden er ook vaak wedstrijden georganiseerd. 

Het is niet lang geleden dat Tahir nog grote gebieden van de Matriarchii bezet hield. Door goed samenwerken en een inspirerende leider hebben de Matriarchii zich vrijgevochten! Maar Tahir aast op de vruchtbare landbouwgrond - en wraak. Er is weinig vriendschap tussen deze twee volkeren. 

 

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Matriarchii personage: Matriarchii (kopieer en plak de link)

 

 


Dahari (alleen te spelen in overleg met de spelleiding)

Deze nomadische strijders zijn over de hele wereld berucht als koppensnellers en kannibalen. Dit doet zij niet alleen omdat de toendra van de Tanadura een plek van schaarste is, maar ook om diepere kennis van kracht en leven te krijgen. In stammen of kleine groepen trekken ze jagend rond over de vlaktes. Niet alleen dieren vrezen hun tred; vooral reizigers van buiten hun stammen kunnen erop rekenen dat ze overvallen worden en voor de maaltijd worden uitgenodigd… De enige voor wie de Dahari bang lijken te zijn, zijn de Elfar. 

Bijna elk volk kent spookverhalen over Dahari die 's nachts kinderen uit bedjes stelen om op te eten. Specifiek in Haven worden de Dahari gevreesd en gehaat. Door hèn zijn de handelsroutes niet open. Echter houdt de dreiging ook legioenen van Tahir tegen om aan de poorten van Haven te kloppen...  

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Dahariaans personage: Dahari (kopieer en plak de link)

 

 

 

Haven

Vluchtelingen van over heel de wereld, een ieder die opnieuw wil beginnen kan bij Haven terecht. In deze stad draagt iedereen bij aan de welvaart op een manier die hij/zij vindt dat bij hem of haar past. Werken voor je bestaansrecht, en de welvaart van Haven. Als je in Haven woont moet je een lichaamsdeel afgeven om je loyaliteit te tonen. Hierdoor wonen ook de beste chirurgijnen ter wereld in Haven.  

In Tahir en bij de Yaga heeft men andere namen voor Havelingen; volksverraders, deserteurs en misdadigers. Veel Havelingen, meer dan driekwart komt uit deze landen. Havelingen zullen zich uit principe dan ook inzetten voor vrijheid; zeker voor onderdrukten uit deze landen. 

In Haven verdient men zijn status met hard werken en rijkdom. Gildes regeren de stad, en de beste vaklui regeren de gildes. Kwade tongen beweren dat Haven lang niet zo rijk zou zijn als ze niet ook zouden kapen. Maar kapen, dat zou Haven buiten oorlogstijd nooit doen? 

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Havens personage: Haven (kopieer en plak de link)

 

 

 

Elfar

Verscholen in de wouden ten noorden van Yulak Dar ligt het rijk van de Elfar; het Esgalwath. De Yulak Dari weten er zo goed als niets van af, omdat slechts een enkele Elfar het rijk verlaat. De Elfar die zich buiten het woud vertonen zijn vaak naar de buitenwereld gestuurd om een taak voor hun volk te vervullen. Hoewel het niet verboden is om zomaar het thuisland te verlaten, is het wel iets heel aparts. Door inzet van goede diplomaten beginnen er langzaamaan diplomatieke betrekkingen te ontstaan tussen Yulak Dar en het Esgalwath.

Van de Elfar is bekend dat planten schaden als afschuwelijk gezien wordt. Niet voor niets is "Ga hout hakken in het Esgalwath!" een bekende doodsverwensing. De Elfar bouwen hun kleding en meubels van dierlijke producten zoals botten, huid en veren. 

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Elfar personage: Elfar (kopieer en plak de link)

 

 

 

Tarten

Hoog in de bergen woont het dwergenvolk van de Tarten. Hier leven ze in machtige bolwerken, diep in de aarde, waarin technisch hoogstaande kennis de tand des tijds heeft doorstaan. Ze zijn een eigenwijs, trots volk met een uitgebreide geschiedenis, en een mythologie die daar mee verweven is. Hieruit is een cultuur ontstaan die dicteert dat zowel historische artefacten als de Tarten zelf koste wat het kost gepreserveerd moeten blijven.

Veel van de andere volkeren vinden de Tarten obscuur en raar; maakt ondoorgrondelijk onbemind?

Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Tarten personage: Tarten (kopieer en plak de link)

 

 

 

 

De Yaga

Yaga is een Tsaardom waar weinigen veel macht hebben. Een heel kleine elite heeft absurde rijkdom, waarvoor duizenden anderen elke dag keihard in de ijskou moet zwoegen. De prinsen en prinsessen zijn immens rijk door de arbeid van de horigen. Hun paleizen zijn reusachtig en vol met edelstenen en metalen. Ze besteden hun tijd aan elkaar aftroeven. De horigen daarentegen  hebben vaak honger en moeten met weinig kleding en brandhout tegen de bittere kou vechten. Maar ontevredenheid is er nauwelijks; het is zoals het is, en zo moet het zijn. Iemand geboren als horige kan immers toch nooit iets meer worden?

Toch gaan er fluisteringen rond... is dit wel eerlijk? De prinsen houden dit soort ideeen met harde middelen onder de duim. Maar voor hoe lang?

 Op dit Cultuurbord kun je visuele inspiratie opdoen voor een Yaga personage: Yaga bord (kopieer en plak de link)

 

---

 

 

 

Er zijn binnen de setting van Expiatio nog andere volkeren te vinden. Welke? "Zoek dat IC maar uit".