2.jpg

Magie 

De wereld van Expiatio kent vele soorten magie. Sommige duisterder dan anderen. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerkende karakteristieken en kwaliteiten. Hieronder staan alle magie soorten op een rijtje. Alchemie is niet terug te vinden in het lijstje, hoewel deze voor de oplettende lezer wel te vinden is in het spreukenboek. Hoewel alchemisten met hun brouwsels verschillende effecten kunnen creëren die veel op spreuken lijken, verschilt dit van magie en maken zij gebruik van kruiden om zo krachtige dranken te maken.

Elementaire magie

Elementaire magie maakt gebruik van de elementen in de wereld en de magie die deze elementen kan manipuleren. Elementaire magiërs zijn dan ook meesters van hun element. Deze magiërs gebruiken elementaire mana vanuit zichzelf of rode manasteen om krachtige spreuken uit het niets op te roepen of buiten deze kaders te treden in een ritueel met hun element.
Elementaire magiërs zijn er in vele culturen en eenieder beoefent dit net weer anders. De professoren van het reliquiarium duiken diep in de boeken en geschriften om alle kennis over hun element uit te pluizen, waar de Dahari zich meer laten leiden door het ritme wat voelen bij hun element en hier met dans richting aan geven.

Ondanks de verschillen zijn er natuurlijk zaken die overal hetzelfde zijn. 
De wereld kent 4 elementen; aarde, lucht, vuur en water met elk 2 aspecten die hen definiëren.
Bescherming en preservatie komen samen in aarde.
Lucht creëert illusie en het weer.
Vuur slaat toe in destructie en chaos.
Mystiek en reflectie behoren water toe.
Elke elementaire magiër heeft één element waarmee ze hun magie beoefenen en de 2 aspecten van dit element kunnen gebruiken door middel van hun magie.

Necromantie

Let op! Deze magie soort en klasse wordt over het algemeen door de volkeren en groeperingen als slecht beschouwd. Als je een necromantiër speelt, betekent dit dus vaak dat andere mensen op je neerkijken en het dus moeilijk kan zijn om te spelen met deze klasse. Dit betekent niet dat je dit niet kan spelen! Integendeel, het kan ook leuk spel en interacties met anderen opleveren. Maar wees je er dus van bewust dat dit een moeilijke klasse kan zijn om mee te spelen.

Necromantie beoefenen voelt niet fijn. Het is een onaangenaam gevoel om het zwartste en kwaadste wat er op de wereld bestaat om te zetten in kracht. Dit doet pijn en is zwaar. Echter is de beloning groot. Necromantiërs zijn in staat om zonden om te zetten in kracht. Ze gebruiken necromantische mana vanuit zichzelf of blauwe manastenen om het zwarte op hun ziel en het duistere in de wereld te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Met hun necromantische krachten zijn het meesters in het gebruiken van zielen en lichamen om zelf machtiger en sterker te worden.  De onheilige krachten die in de wereld bestaan kunnen door necromantiërs ingezet worden om bijvoorbeeld ondoden te creëren, maar ook om zielen te manipuleren of schade aan te richten. Maar, zoals eerder benoemd, komen deze krachten wel met een prijs. Door al het slechte wat necromantiërs aanrichten, worden ze zelf vaak gecorrumpeerd. Necromantie beoefenen valt de meesten dan ook zwaar. 

Omdat necromantie gebruik maakt van onheilige krachten, wordt necromantie in de meeste culturen gezien als een zonde, en wordt er op neer gekeken. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op; bijvoorbeeld bij Muthalië lopen necromantiërs redelijk vrij.

 

Barden

Deze magie soort kom je op alle uithoeken van de wereld tegen. Deze verhalenvertellers, muzikanten, dansers en andere artiesten kenmerken zich door deze speciale vorm van magie die zij beoefenen. Zij zijn in staat om anderen en zichzelf te inspireren en hebben vaak kennis over de wereld die ze vergaren door de vele reizen die ze maken. Sommige barden zijn meesters in de strijd, waar de heldendaden te vinden zijn, en je kunt ze dan ook zien vooraan in de linies, waar ze de soldaten moed inzingen of de vijand angst inboezemen.  Andere barden maken van hun magie gebruik door anderen kennis over de wereld te vergaren door woord en verhaal, zij gaan op zoek naar de interessante verhalen die in iedereen verborgen zitten. Het zijn de minstrelen in de tavernes die aandachtig luisteren naar de geruchten en vertelsels van ieder die daar zit, of de muzikanten die met de mooiste melodieën anderen betoveren. De laatste soort barden focussen zich juist op geld en handel. Zij kunnen als de beste mensen inspireren, manipuleren en bestuderen. Dit zijn artiesten die ieder die wil luisteren fascineert met hun kunst.
Anders dan de meeste magie soorten, komt de kracht van bardenmagie niet uit mana vanuit henzelf of stenen, maar uit hymnes. Hun spreuken hebben dan ook geen incantatie, want barden gebruiken hun kunsten, zoals verhalen vertellen of muziek bespelen, om hun toegang te krijgen tot magie.Genezingsmagie

In een wereld waar veel gevaren op de loer liggen zijn er zij die zich hebben verdiept in de anatomie van de mens en de kunst van het genezen zich eigen gemaakt hebben. Deze chirurgen staan klaar om zelfs de meest fatale wonden te genezen en hebben kennis van kruiden en geneesmiddelen om ziektes en giffen tegen te gaan.
Voor zij die meer magisch onderlegd zijn zijn er magische wijzen om wonden te genezen. Hun krachten komen vanuit henzelf en door de levensenergie te manipuleren kunnen zij stervende lichamen weer tot leven wekken en kunnen zij ziektes uitdrijven. Rituelen

In de wereld van expiatio wordt de meeste magie geuit door middel van spreuken. Spreuken zijn een erg specifieke uitvoering van magie om een voorspelbaar effect te bereiken (bijvoorbeeld het schieten van een vuurbal). Echter is magie op vele manieren te beïnvloeden. Als jij magie wilt gebruiken om een doel te bereiken wat niet met een spreuk kan, kan je dit met een ritueel wellicht wel bereiken.  Daarnaast kunnen rituelen veel dingen bewerkstelligen, die andere soorten magie niet direct voor elkaar krijgen. Denk hierbij aan kennis vergaren over een specifiek onderwerp, een magisch voorwerp creëren met een specifiek effect, of jezelf en anderen beschermen voor een gevecht. Dit zijn slechts voorbeelden, er is ontzettend veel mogelijk met rituelen!

Iedereen kan een ritueel doen, maar alleen de mysticus is een meester in het uitvoeren van rituelen en kan deze vorm van magie tot in de puntjes uitoefenen. Dus hoewel iedereen een ritueel kan doen, heeft de mysticus de specifieke vaardigheden die expliciet bedoeld zijn voor rituelen. Laat dit je echter niet ontmoedigen! Het belangrijkste zal altijd de uitvoering van een ritueel zijn. Dit kan in vele vormen voorkomen, dus wees vooral creatief! 

Mystici zijn gespecialiseerd in het beïnvloeden van de magische energie in de wereld. Op sommige plekken is deze magie sterker dan anderen. Als je een ritueel doet, ben je als het ware de wereld ervan aan het overtuigen dat wat jij aan het doen bent echt is, jouw wil is wet. Op die manier schep jij je eigen waarheid. Het is dus belangrijk dat je door middel van de uitvoering van het ritueel duidelijk maakt wat je wilt bereiken. 

Voor het gebruik van een ritueel is mana nodig als energie. Er is specifieke rituele mana, die de mysticus vanuit zichzelf kan gebruiken, maar ook te vinden is in de vorm van oranje manastenen. Hoe meer mana er gebruikt wordt, hoe groter het te bereiken effect wordt (mits de juiste uitvoering). Echter verhoogt dit ook het risico op een ongewenste uitkomst. 

Rituelen kunnen vele vormen aannemen. In sommige culturen is het gebruikelijk dat je veel praat en vertelt en op die manier de wereld naar jouw wil buigt. In andere culturen maken ze gebruik van muziek of dans om hun rituelen tot de gewenste uitkomst te brengen. 

Rituelen kunnen verschillen in hun uitkomst. Dit is afhankelijk van het doel, de mana die je gebruikt en vooral de uitvoering van het ritueel. Een spelleider zal aan het einde van het ritueel de uitkomst bedanken, afhankelijk van de bovenstaande factoren.

Wil je een ritueel doen?

 • Bedenk welk doel je wil bereiken
 • Hoe ga je je ritueel uitvoeren en wat is hiervoor nodig? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:
  mana of componenten
  deelnemers
  locatie
  belangrijke voorwerpen
  uitvoering: patronen, figuren, manier van staan, praten en tekst, eventueel muziek of bewegingen
 • Bespreek je ritueel met een spelleider. Leg uit wat je doel is en hoe je het gaat uitvoeren en vertel hoeveel mana je wil gebruiken en geef de manastenen af aan de spelleider.
 • Voer het ritueel uit!

Heb jij voor het evenement al een gaaf idee voor een ritueel? stuur dit dan vooral op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit geeft ons ruimer de tijd om over jouw ritueel na te denken en verhoogt de kans op een leuke uitkomst.

 

Spiritueel

Spirituele magiërs zijn magiërs die gaan over al het bovennatuurlijke in de wereld. Deze magiërs worden ook wel savanten genoemd. Deze savanten zijn gelieerd aan wezens genaamd de archai en beoefenen de aspecten van deze wezens.

De Archai zijn een zestal mysterieuze figuren, een soort bovenmenselijke gidsen, die ieder een belichaming zijn van een aspect. Zij zijn een fysieke manifestatie van het begrip dat zij vertolken en kunnen dus langskomen op de wereld om bewoners te leren over het spirituele. Het concept of begrip dat zij belichamen spelen op hun eigen wijze een rol in de levens van de alledaagse mens. Sommige van deze concepten zijn begrijpelijker dan anderen, en ze bestaan allemaal uit twee aspecten, als twee kanten van één munt. De Archai dienen als wijze docenten die de diepere betekenis van de wereld en het leven te openbaren. De savanten zijn in staat om de aspecten te vertalen naar concrete doelen en principes en kunnen de concepten van de Archai met hun magie, die vanuit henzelf of witte manastenen komt, gebruiken voor de wereld en zichzelf.

Er zijn ook andere manieren om spiritualiteit te uiten, maar vaak uit de magie zich in deze savanten en hun Archai..

 

 

Aydinlatma

Arche van Verlichting
Berusting en Ambitie

Aydinlatma is de Arche van Verlichting. Hij spreekt vaak op cryptische wijze en gedraagt zich zonderling. Zijn woorden prikkelen de geniale geesten en zijn stem laat de piekeraars rustig slapen. Zijn volgelingen zijn vaak wat vaag en wereldvreemd. Ze houden zich veelal niet bezig met wereldse zaken, het leven draait immers louter over het bereiken van verlichting. Sommige savanten kunnen dagen doorbrengen met filosoferen, met het nadenken over de betekenis van het woord ‘’betekenis’’. Zij vinden vrede en kalmte in het ontstijgen van de wereld en staan voor Berusting. Andere savanten gaan juist extreem de interactie aan met hun omgeving. Zij sporen de mensen aan om verlichting te zoeken, en trekken over de aarde om mensen aan te moedigen het beste uit zichzelf te halen. Zij worstelen met de realiteit en trachten het volk te inspireren. Zij staan voor Ambitie.

 

Bianhua

Arche van Verandering
Schepping en Aanpassing

Bianhua is de Arche van Verandering. Alles aan hem is fluïde en aan variatie onderhevig. Zelfs zijn verschijningsvorm wisselt regelmatig. Volgelingen van Bianhua zijn er dan ook in vele gedaanten, maar zij hebben allen iets gemeenschappelijks. Zij maken en verbeteren de wereld om hen heen. Sommige savanten zijn meesters in het maken van iets nieuws uit grondbeginselen. In de as van de ruïnes zien zij geen puinhoop, maar mogelijkheden. Zij zijn de savanten van Schepping. Andere savanten zijn de perfectionisten die alles wat ze zien trachten te verbeteren zodat de functie tot volmaaktheid wordt gebracht. Zij perfectioneren de wereld om hen heen, waardoor het bestaande nog beter wordt. Zij zijn de savanten van Aanpassing.

 

Hynafiat

Arche van Conflict
Escalatie en Annihilatie.

Hynafiad is de Arche van Conflict. Waar zij zich begeeft, vlammen passie en hartstocht hevig op, en raken rationele geesten overrompeld door emoties. Zij laat zelfs de meest pacifistische ziel bezwijken voor de strijdlust en laat zelfs de krachtigste strijder wegrennen uit angst. Sommige savanten van Hynafiad zijn meesters in de krijg. Zij zijn bereid om bij het minste of geringste geweld te gebruiken, en waar zij komen loopt een klein meningsverschil uit in strijd, een ruzie in oorlog en wrevel tot een veldslag. Hun doel is niet de overwinning, maar de schoonheid van het duel. Zij zijn de savanten van Escalatie.
Andere savanten van Hynafiad zijn timide en bevinden zich ver uit de schijnwerpers. Maar als je goed kijkt, zie je ze daar waar conflict op de loer ligt. Het zijn de vertrouwenspersonen van koningen, de adviseurs van generaals. De informanten die de cruciale zwakheid in het plan van de vijand verraden, hun stem bewerkstelligen een onvermijdelijke en absolute overwinning.  Wanneer je in conflict komt met deze dienaren van Hynafiad, is opgeven de enige wijze keuze, als je je leven liefhebt. Zij zijn de savanten van Annihilatie.

 

Le Chevalier

Arche van Ridderlijkheid
Tirannie en Rebellie

Trots en statig is haar houding, fier staat zij vooraan de linies. Zij inspireert mensen om een leider te worden, zij inspireert mensen om initiatief te nemen. Haar volgelingen zijn zij die de wil van velen combineren om hun doel te bereiken. Maar het samensmeden van de wil van de massa is lastig. Sommige savanten van Le Chevalier regeren met harde hand over hun onderdanen, en bereiken hun doel door middel van strenge orde, en kiezen daarmee de kant van Tirannie. Andere savanten van Le Chevalier verzetten zich juist tegen de autoriteiten en bewerkstelligen hun wil door de menigte op te zwepen met een ideaal, en kiezen daarmee de kant van Rebellie.

 

Sadaka

Arche van Opoffering
Zelfverloochening en Parasitisme

Sadaka is de Arche van Opoffering. In die hoedanigheid is hij waarschijnlijk de meest macabere Arche. Zijn olijke verschijning steekt af tegen de grimmige doelen die zijn savanten na lijken te streven. Aan de ene kant zijn er volgelingen die met zelotische devotie zichzelf volledig ten dienste stellen aan idealen of doelen en anderen. Zij geven er alles voor om dit streven te behalen, zelfs ten koste van zichzelf. Zij staan voor zelfverloochening. Aan de andere kant zijn er volgelingen die zichzelf aan anderen omhoog trekken, die gebruikmaken van de wereld om hen heen om hun doelen te behalen. Zij schromen niet om hun handen vies te maken zodat zij hiervoor kunnen profiteren. Zij staan voor Parasitisme.

 

 

Shenu

Arche van Cyclus
Opheffing en Verwezenlijking.

Shenu is de Arche van Cyclus. Grimmig en angstaanjagend, zijn aspect kenmerkt het noodlot. Hij veroordeelt wie er sterft en wie er leeft, wie er wordt geoogst en wie er nog mag bloeien. Zijn volgelingen zijn zij die het leven en de dood respecteren, zij die het volmaakte leven verkondigen en immer klaar zijn voor de dood. Sommige savanten van Shenu verbinden zijn naam aan een fatsoenlijk leven leiden en prediken matigheid en liefde voor de wereld. Wees dankbaar en bescheiden, arrogantie leidt tot hoogmoed, hoogmoed tot verzet van het lot. Deze savanten staan voor Verwezenlijking. Andere savanten van Shenu vertolken de rol van de scherprechters van het lot. Zij alleen realiseren zich dat sterven een noodzakelijk iets is. Ieder wiens tijd gekomen is, worden door deze Savanten de cyclus in gejaagd. Want Shenu’s plan is onafwendbaar. Deze savanten staan voor Opheffing.