3.jpg

Rituelen
In de wereld van Expiatio is het mogelijk door rituelen effecten te bereiken, die door simpele magie of vaardigheden niet gedaan kunnen worden. Door de krachten van 1 of meerdere ritualisten te bundelen in een ritueel, kan mana in elke gewenste vorm gedwongen worden. Omdat rituelen niet alleen machtig zijn, maar ook gevaarlijk, geven we hier een aantal hints om een goed ritueel te maken.

Een ritueel bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Mana
 • Uitvoering
 • Tekst
 • Plaats
 • Rituele voorwerpen
 • Rituele componenten

Rituele mana
Om een ritueel te kunnen doen is mana nodig, minimaal 1. Deze mana komt altijd vanuit 1 persoon zodra het effect van het ritueel in werking treedt. Anderen die meedoen met het ritueel kunnen meer mana aan de leider van het ritueel (de hoofdritualist ) geven.

Alle soorten mana zijn mogelijk, maar bedenk dat de soort te gebruiken mana door het doel van het ritueel wordt beïnvloed. Een ritueel om een heilig voorwerp te creëren, heeft mana van Savanten nodig, en het effect zal vele malen kleiner zijn als er ook Elementaire Mana gebruikt wordt, laat staan Necromantische Mana. De stelregel voor mana is: Gebruik dezelfde soort mana. Dit verhoogt de kans van slagen.

Hoe meer mana er gebruikt wordt, hoe meer er mogelijk is, en hoe gevaarlijker het ritueel wordt. Hieronder staan voorbeelden van effecten van rituelen, om een indicatie te geven wat je kan bereiken. De effecten zijn echter zeer afhankelijk van de kwaliteit van het ritueel.

 

Mana Effect
1-10 Versterkte spreuken van de hoofdritualist
11-20 Klein effect, op maximaal 1 persoon of voorwerp: bijv. een zwaard magisch maken
21+ Groot effect, op meerdere personen of voorwerpen: bijv. een beschermend schild voor een uur

 

Als je een ritueel doet, geef dan altijd aan de spelleider aan wat je wilt bereiken met het ritueel. Aan de hand van het doel bepaalt de spelleider hoeveel mana je nodig hebt. Weet wel, genoeg mana is een voorwaarde voor een geslaagd ritueel, maar geen garantie!

Uitvoering
Patronen, figuren, manieren van staan, rituele gewaden, synchroon bewegen, luid en duidelijk spreken, grootse gebaren maken, het is allemaal onderdeel van de uitvoering. De rituele spelleider beoordeelt het ritueel op uitvoering, een van de belangrijkste onderdelen van het ritueel. De uitvoering heeft ook grote invloed op de uitkomst en het effect van het ritueel.

Tekst
De hoofdritualist gebruikt zijn stem om de machtige manastromen te manipuleren en te vormen naar zijn wil. De hoofdritualist moet erg goed opletten wat hij zegt, een verkeerd woord kan zijn dood, en de dood van zijn mederitualisten betekenen.

Plaats
De plaats van het ritueel is belangrijk. Wordt er een rituele plaats gebruikt, zoals een cirkel van paddestoelen, een heilig altaar, een van elementaire magie doordrenkte plaats, en zo voorts, dan is het ritueel vele malen sterker.

Rituele voorwerpen
Sommige voorwerpen kunnen een ritueel versterken, zoals een prisma, een rituele steen, een altaar, heilige voorwerpen van een Arche, et cetera.

Rituele componenten
Voor sommige rituelen zijn rituele componenten nodig, zoals een zwaard om magisch te maken, een beker met bloed, etc. Zonder de juiste componenten kan een ritueel natuurlijk nooit doorgang hebben.

Wat moet ik doen als ik een ritueel ga doen?

 • Zoek een plaats
 • Zoek eventuele mederitualisten
 • Bespreek wat je precies wilt doen
 • Geef voor het ritueel de manastenen aan de spelleider als je met manastenen werkt, leg hem uit wat je precies wil doen, en laat hem eventuele rituele voorwerpen of componenten zien die je gaat gebruiken
 • Doe het ritueel