4.jpg

Een groep biedt veiligheid en kennis in een vaak onverschillige en wrede wereld. Tegelijkertijd kan iedere organisatie ook een vileine slangenkuil zijn vol intrige en manipulatie. In het dorp Yulak Dar bevinden zich verschillende groeperingen. Van zeer aanwezig tot in schaduwen gehuld, van bruut tot verfijnd, voor ieder is er wel één. De lijst hieronder bevat de bekendste groeperingen. Vanzelfsprekend is ze dientengevolge verre van compleet. Zoek ze op, en sluit je bij ze aan!

Echelon

Strijders van het Echelon marcheren in stralend Rood en Wit. Rij na rij staal sluit de rangen en heft het schild, om hen te beschermen die bijdragen aan een betere wereld. Met gerechtvaardigde Furie strijden zij tegen ieder, heulend met verloochende idealen. Gespecialiseerd in het jagen van Demonen, zijn zij het evenbeeld van de Eervolle Glorie. Want zonder de interventie van het Echelon zal de aarde aan de hel prijs gegeven worden. Waar duister heerst, schijnt het Echelon des te feller.

Elpis

Gesterkt door een nimmer dovende bron van hoop staan de broeders en zuster van het Pact Elpis schouder aan schouder. Geen van de individuen gaat echter anoniem op in de menigte. Eenieder binnen Elpis heeft als haast vanzelfsprekend een stem die gehoord dient te worden, want slechts als ieders individuele waarde wordt erkent kan volmaakte samenwerking worden bewerkstelligd. Geschaard naast de verkozen leider realiseert Elpis haar doelen als ware één orgaan, gebruikmakend van de kwaliteiten en kennis van ieder. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel, en deze groepering beijvert zich eenieder een thuis te bieden en te verheffen. Verschoppelingen en uitgestotenen, maar ook idealisten en dromers sluiten zich hierbij aan.

Invictus

Waar Invictus zich mee onderscheidt van de andere groepen is hun intelligentie. Sommigen zijn sterker, anderen zijn slinkser, maar geen representeert de genialiteit op zo'n onnavolgbare wijze. Hoewel soms hierdoor geneigd tot loos getheoretiseer staat Invictus ook voor het verkrijgen van kennis, ongeacht de prijs. Met een glimlach worden heilloze contracten gesigneerd in de wetenschap dat zelfs de naarste consequenties toch heel educatief kunnen zijn. Door hun gebrek aan scrupules laten zij zich soms in met entiteiten die anderen verafschuwen, maar kennis is kennis. En kennis is macht.

Phobos

Uit gevoelens van bewondering en angst knielen de leden van pact Phobos neer rond de troon. Vanaf dit stralende toonbeeld van dominantie spreekt hun Monarch hen toe. In de ogen van de leden flakkert een helder licht terwijl de leider spreekt over de ambities van het pact. De broeders en zusters kijken vervolgens om zich heen en herkennen bij elkaar dezelfde realistische blik waarmee naar de wereld wordt gekeken. Na de woorden “Angst regeert, Phobos regeert!” staat ieder individu op om hun controle over creatie tentoon te spreiden.

Summa Hy'hila

In de schaduwen zoeken de leden van Summa Hy’hila antwoorden op de vragen die er echt toe doen. Zowel op politiek als op esoterisch vlak smeden zij niet alleen interne allianties, maar vinden ook wijsheid in de schreeuwende massa’s. Omgeven door een chaotische wereld zijn zij het die bedachtzaam en wijs de pionnen op het speelbord verplaatsen. Geconfronteerd met het duister schijnen zij licht, bij licht zijn zij te vinden in het duister.

Alsof omgeven door een sluier van doorzettingsvermogen dwalen zij door de paden van het leven, op weg naar een nietszeggende leegte.

Voor de ogen van de groten verdwijnen zij als mieren in de hoop, voor de ogen van de zwakkeren lijken zij net strijders. 

Gebroken is de meerkleurige duisternis in een verzameling eenlingen, welke zijn verenigd in een gezamenlijke bakermat van paranoia.

Totem

Een wolf huilt in de nacht. Na een korte pauze beantwoordt de roedel zijn roep. De prooien sidderen in hun holen en in het veld. Totem is op jacht.

De Totem is de groepering die het meest met verknocht is aan de natuur. Waar anderen met hun stalen noppen beslagen laarzen alles wat in hun pad komt vertrappen, draaft Totem soepel en elegant, zonder de wereld te mutileren. Boven de kuiperijen van stad en beschaving, prefereren zij de eerlijkheid van het veld en bos. Vergis je echter niet in hun aard! Voor alles wat onnatuurlijk is koesteren zij een diepe, welhaast dierlijke haat. Eenieder die het waagt met zijn of haar profaniteit de heiligheid van de wereld te besmeuren roept de onstilbare jachthonger van deze groepering over zich af. Zij die de wereld bevuilen zullen worden uitgerookt, opgejaagd en uiteen gereten.