2.jpg

Een groep biedt kameraadschap, verbinding en kennis in een soms onverschillige en wrede wereld. Tegelijkertijd kan iedere organisatie ook een gemene slangenkuil zijn vol verraad en manipulatie. In het dorp Yulak Dar bevinden zich verschillende groeperingen. Van zeer aanwezig tot in schaduwen gehuld, van bruut tot verfijnd, voor ieder is er wel één. De lijst hieronder bevat de bekendste groeperingen. Vanzelfsprekend is deze lijst verre van compleet. Zoek ze op, en sluit je bij ze aan!

Aevitas

De ambitie verloren nieuweling knielt voor diens Hegemon. Vanaf haar troon buldert ze het beladen decreet, wat angst aanjaagt, aan eenieder die het hoort. De angst bekruipt de nieuweling, die de verloren ambitie terugvindt in diens dominantie. 

Ambitie is hetgeen wat het beste in ieder naar boven haalt met realisme als streven. Angst houdt de groep in het gareel. Controle in een zoektocht naar absolute dominantie. Binnen Aevitas verfijnt ieder zijn kunde tot in het laatste detail. Of men nou krijger, dief of een geleerde is. Wie streeft naar zijn eigen perfectie zal een plek vinden binnen hun gelederen. Met behulp van despoten, de machtige entiteiten die over Aevitas waken, dragen zij vier pilaren die het gouden licht van Creatie in stand houden.

Echelon

Tot in het uiterste detail dachten de broeders en zusters het meesterplan uit. Ieder lid wist haar positie en heilige woord in dit ritueel. De krassende Demoon had geen schijn van kans.

Strijders van het Echelon marcheren in stralend Rood en Wit. Rij na rij aan staal sluit de rangen en heft het schild. Met de furie in het zwaard, en de klanken van licht in haar stem, zijn zij de bakermat van de bescherming der creatie. Gespecialiseerd in het jagen op Demonen, streven zij naar het evenbeeld van de Eervolle Glorie. Zonder de interventie van het Echelon zal de aarde aan het kwaad prijs gegeven worden. Waar duister heerst, schijnt het Echelon des te feller.

Elpis

De poel resoneert een licht van hoop waardoor de leden er naar toe trekken. Iedereen spreekt door elkaar totdat de leiders met een kreet de orde in de chaos scheppen. Precies in dit uur moet er een baanbrekend besluit genomen worden. 

De leden van Pact elpis staan hand in hand gevoed door een eeuwig brandende bron van hoop. Rond de poel heeft iedereen iets te vertellen in dit democratische pact. Geen van de individuen gaat anoniem op in de menigte. Gesterkt naast de verkozen leider realiseert Elpis haar doelen als ware één geheel, gebruikmakend van de kwaliteiten en kennis van ieder. Deze groepering bewerkstelligt zich een plek te bieden aan een ieder die vraagt. Verschoppelingen, maar ook idealisten en grote dromers sluiten zich hierbij aan.

 

Summa Hy'liha

Verhuld in het duister van de nacht verlicht het maanlicht een pad. Op het schaakbord der schaduw en sterrenlicht worden de zetten van de wereld geplaatst. Verborgen voor de ogen van anderen. 

In de schaduwen zoeken de leden van Summa Hy’liha antwoorden op de vragen die er echt toe doen. Zowel op politiek als op spiritueel vlak smeden zij niet alleen interne allianties, maar vinden ook wijsheid in de schreeuwende massa’s. Omgeven door een chaotische wereld zijn zij het die bedachtzaam en wijs de pionnen op het speelbord verplaatsen. Geconfronteerd met het duister schijnen zij licht, bij licht zijn zij te vinden in het duister. Voor de ogen van de groten verdwijnen zij als sterren in het daglicht, voor de ogen van de zwakkeren lijken zij net strijders. Stille wateren verhullen diepe gronden. 

 

Totem

Een wolf huilt in de nacht. Na een korte pauze beantwoordt de roedel zijn roep. De prooien sidderen in hun holen en in het veld. Totem is op jacht.

De Totem is de groepering die het meest verbonden is aan de natuur. Waar anderen met hun stalen noppen beslagen laarzen alles wat in hun pad komt vertrappen, draaft Totem soepel en elegant, zonder de wereld te schaden. Boven de drukte van stad en beschaving, prefereren zij de eerlijkheid van het veld en bos. Vergis je echter niet in hun aard! Voor alles wat onnatuurlijk is koesteren zij een diepe, bijna dierlijke haat. ieder die het waagt met zijn of haar tengels de heiligheid van de wereld te besmeuren roept de onstilbare jachthonger van deze groepering over zich af. Zij die de wereld bevuilen zullen worden uitgerookt, opgejaagd en uit elkaar gereten.